Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

PRAWO CYWILNE

Zakres podejmowanych czynności w ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego:

 1. sporządzanie pism przedprocesowych w tym wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej, pism procesowych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji oraz opinii prawnych,
 2. udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym,
 3. reprezentowanie Klientów (powodów, pozwanych, wnioskodawców, uczestników) przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 4. reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 5. sporządzanie i weryfikacja umów,
 6. porady prawne
    

Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:
       - o zapłatę,
       - dochodzenie odszkodowań,
       - dochodzenie zadośćuczynienia,
       - dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
       - skarga pauliańska,
       - roszczenia z tytułu immisji,
       - ustanowienie służebności,
       - zniesienie współwłasności,
       - stwierdzenie zasiedzenia,
       - ustanowienie zarządcy,
       - dochodzenie roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych,
       - stwierdzenie nabycia spadku,
       - dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku,
       - dział spadku,
       - o ubezwłasnowolnienie.


 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Zakres podejmowanych czynności w ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 1. sporządzanie pism przedprocesowych w tym wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej, pism procesowych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji oraz opinii prawnych,
 2. udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym,
 3. reprezentowanie Klientów (powodów, pozwanych, wnioskodawców, uczestników) przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 4. reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 5. porady prawne.
    

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

       - rozwód,
       - separacja,
       - podział majątku wspólnego,
       - ustalenie kontaktów z dzieckiem,
       - ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
       - zakazanie kontaktów z dzieckiem,
       - alimenty,
       - powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
       - ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej.


  

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Zakres podejmowanych czynności w ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa handlowego i gospodarczego:  

 1. pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 2. rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 3. kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 4. sporządzanie i weryfikacja umów handlowych,
 5. windykacja należności podmiotów gospodarczych,
 6. reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sporach sądowych,
 7. sporządzanie uchwał dla spółek,
 8. porady i opinie prawne.

  

Nie wiesz czy Twój problem wymaga pomocy adwokata...?

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Bartosz Bocheński